Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Tomasz Sroka

dr Tomasz Sroka

E-mail:

tomasz.sroka@uj.edu.pl

www.tomaszsroka.eu

 

 

O pracowniku

Tomasz Sroka jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego (Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Katedrze Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2012 r. W latach 2007–2010 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim, który złożył w 2010 r. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe "Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe". W 2016 r. otrzymał grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 10 pt. „Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka”. Tomasz Sroka pełni na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcje: koordynatora w Studenckiej Poradni Prawnej UJ (Sekcja Prawa Medycznego), sekretarza studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka”, opiekuna Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ oraz rzecznika dyscyplinarnego Rektora UJ ds. studentów i doktorantów.