Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Zakładu

dr hab. Tomasz Sroka

dr hab. Tomasz Sroka

E-mail:

tomasz.sroka@uj.edu.pl

tomaszsroka.eu

 

 

O pracowniku

Tomasz Sroka jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego (Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2016-2021 był także adiunktem w Katedrze Medycyny Sądowej CM UJ. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2012 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w 2022 r. W latach 2007–2010 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim, który złożył w 2010 r. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe "Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe". W latach 2016-2021 realizował grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 10 pt. „Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka”. Jest autorem lub współautorem publikacji z zakresu prawa karngo, konstytucyjnego i medycznego, w tym m.in. monografii "Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku" i "Prewencyjne pozbawienie wolności", komentarzy do Konstytucji i Kodeksu karnego oraz Systemu Prawa Medycznego. Tomasz Sroka pełni na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcje: kierownika studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka”, opiekuna Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ oraz członka komisji dyscyplinarnej ds. studentów.