Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia dydaktyczne na WPiA UJ 2022/2023

Zajęcia dydaktyczne na WPiA UJ 2022/2023

Prezentujemy informację na temat zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ w roku akademickim 2022/2023.

Przedmioty

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2022/2023 prowadzone będą przez Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki”. Jest to całoroczny przedmiot podstawowy, realizowany w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Sylabus przedmiotu jest dostępny w USOSie.

Wykład będzie prowadzony wyłącznie stacjonarnie w piątki o godz. 9, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2, sala 316. Uruchomione zostaną dwie grupy ćwiczeniowe w czwartek o godz. 11:30 i 15.

Pierwszy wykład odbędzie się 7 października b.r., ćwiczenia rozpoczynają się od 13 października b.r.


Informujemy, że przedmiot "Prawo medyczne z elementami bioetyki" będzie dostępny także dla studentów studiów niestacjonarnych.

 

Ponadto dr hab. Tomasz Sroka w roku akademickim 2022/2023 będzie jednym z tutorów w ramach programu Tutoringu na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Seminaria

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dra hab. Tomasza Srokę. Seminarium będzie odbywać się stacjonarnie w piątki o godz. 13. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2022/2023 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Studenci zainteresowani uczestnictwem w seminarium proszeni są o przesłanie mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) CV, zawierającego także oceny z przedmiotów z dzidziny prawa cywilnego i karnego, w terminie do 27 września 2022 r. (włącznie). W razie równoległej aplikacji na seminarium z zakresu prawa karnego materialnego należy zamieścić w zgłoszeniu wzmiankę o tym fakcie.


Ponadto kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku (piątek, godz. 11) - zapisy przez USOS.