Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwiedź nas na:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia dydaktyczne na WPiA UJ 2020/21

Zajęcia dydaktyczne na WPiA UJ 2020/21

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą przez Zakład zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki”. Zostanie również uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dra Tomasza Srokę.

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą przez Zakład zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki”. Jest to całoroczny przedmiot podstawowy, realizowany w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu dostępne są w USOSie. Wykłady będą prowadzone online, zaś ćwiczenia - hybrydowo. Pierwszy wykład odbędzie się 2 października b.r., ćwiczenia rozpoczynają się od 6 października b.r.


Informujemy również, że przedmiot "Prawo medyczne z elementami bioetyki" będzie dostępny także dla studentów studiów niestacjonarnych. Wykłady będą prowadzone online, zaś ćwiczenia - stacjonarnie. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu są dostępne w USOSie.


W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dra Tomasza Srokę. Seminarium będzie odbywać się w piątki. Zgłoszenia na powyższe seminarium przyjmowane są mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 27 września b.r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów cywilistycznych i karnistycznych oraz informację na temat ewentualnej równoległej aplikacji na seminarium z prawa karnego. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2020/2021 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie przesłana mailowo do 30 września b.r. Pierwsze seminarium odbędzie się 2 października b.r.


Ponadto kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku - zapisy przez USOS.