Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwiedź nas na:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja pt. "Postępowanie dowodowe w sprawach tzw. błędów medycznych"

Konferencja pt. "Postępowanie dowodowe w sprawach tzw. błędów medycznych"

W dniu 23 września 2019 r. odbyła się konferencja pt. "Postępowanie dowodowe w sprawach tzw. błędów medycznych" zorganizowana przez Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ.

Program konferencji

9:00-9:15       otwarcie konferencji

9:15-10:00     wykład wprowadzający – dr Tomasz Sroka, Uniwersytet Jagielloński

10:00-11:30    I panel - dowodzenie przesłanek odpowiedzialności karnej w sprawach medycznych

1) Problematyka przypisania skutku z art. 160 k.k. w sprawach o błędy medyczne – dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, Uniwersytet Jagielloński

2) Trudności dowodowe w sprawach o błędy medyczne – SSR Barbara Sikora, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

11:30-12:00    przerwa kawowa

12:00-14:00   II panel - dowodzenie przesłanek odpowiedzialności cywilnej w sprawach medycznych 

1) Ciężar dowodu w sprawach medycznych – dr Izabela Adrych-Brzezińska, Uniwersytet Gdański

2) Błąd medyczny a utrata szansy na wyleczenie lub przeżycie – dr Katarzyna Ludwichowska-Redo, Institute for European Tort Law z siedzibą w Wiedniu

3) Konstruowanie pozwu w sprawie o błąd medyczny i problemy dowodowe w toku procesu – adw. Joanna Lazer, Lazer & Hudziak, Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Warszawie

14:00-15:00   przerwa obiadowa

15:00-17:00   III panel - dowód z opinii biegłego jako kluczowy dowód w sprawach medycznych

1) Brak rzetelności w opiniach biegłych. Czy da się z tym wygrać w sprawie o błąd medyczny? – r. pr. Małgorzata Hudziak, Lazer & Hudziak, Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Warszawie

2) Problemy praktyczne związane z oceną opinii biegłego w procesach medycznych – SSO Kamil Grzesik, Sąd Okręgowy w Krakowie

3) Związki przyczynowe w medycynie sądowej i toksykologii w aspekcie opiniowania sądowo-lekarskiego – Prof. dr hab. Małgorzata Kłys.

Prelegenci

dr Izabela Adrych-Brzezińska, Uniwersytet Gdański

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, Uniwersytet Jagielloński

SSO Kamil Grzesik, Sąd Okręgowy w Krakowie

r. pr. Małgorzata Hudziak, Lazer & Hudziak, Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

adw. Joanna Lazer, Lazer & Hudziak, Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Warszawie

dr Katarzyna Ludwichowska-Redo, Institute for European Tort Law z siedzibą w Wiedniu

SSR Barbara Sikora, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

dr Tomasz Sroka, Uniwersytet Jagielloński