Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komentarze pracowników i doktorantów Zakładu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa a COVID-19

Powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa a COVID-19

13.10.2020
§ 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) nakłada powszechny obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa.
więcej o Powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa a COVID-19
Prawo małoletniego pacjenta do pobytu w szpitalu z przedstawicielem ustawowym a COVID-19

Prawo małoletniego pacjenta do pobytu w szpitalu z przedstawicielem ustawowym a COVID-19

13.10.2020
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta m.in. w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Problem praktyczny ze stosowaniem tego przepisu pojawia się w odniesieniu do prawa małoletniego pacjenta do pobytu w szpitalu z przedstawicielem ustawowym.
więcej o Prawo małoletniego pacjenta do pobytu w szpitalu z przedstawicielem ustawowym a COVID-19