Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Katarzyna Pałka

dr Katarzyna Pałka

E-mail:

katarzyna.palka@uj.edu.pl

O pracowniku

Katarzyna Pałka jest adiunktem  w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ oraz asystentem w Katedrze Medycyny Sądowej CM UJ. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, pomysłodawcą i opiekunem specjalistycznego kursu pt. "Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym" zorganizowanego przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ oraz członkiem Rady Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A. i Funduszu Stypendialnego Programów Ukraińskich. W latach 2013-2017 była koordynatorem Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ. W latach 2012-2016 pracowała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Ukończyła aplikację adwokacką.