Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedmioty

Prawo medyczne i deontologia lekarska

Przedmiot obowiązkowy na kierunku lekarskim prowadzony w wymiarze 25 godzin (wykład – 4 godziny, seminaria – 21 godzin) dla każdej z grup. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z prawa medycznego jest wcześniejsze zaliczenie deontologii w Zakładzie Medycyny Sądowej CM UJ. Zajęcia odbywają się przez cały rok akademicki.

1. Koordynator przedmiotu: dr Tomasz Sroka

2. Wykłady:

a) tematyka:
- organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
- odpowiedzialność cywilna i karna w medycynie
b) prowadzący i liczba godzin: dr Tomasz Sroka (4 godziny)
c) data i miejsce wykładów: poniedziałki (zgodnie z harmonogramem), CDK CM UJ


3. Seminaria:
a) tematyka
- zagadnienia z zakresu deontologii lekarskiej (dr Piotr Kowalski, 9 godzin)
- zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prawa i obowiązki lekarza i pacjenta (dr Michał Derek, 6 godzin)
- zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochrona zdrowia psychicznego (dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, 3 godziny)
- zasady udzialania szczególnych świadczeń zdrowotnych (dr Grzegorz Glanowski, 3 godziny)
b) data i miejsce seminariów: wtorek, środa, czwartek lub piątek, godz. 14:30-16:45, sala wykładowa ZMS CM UJ, ul. Grzegórzecka 16

4. Miejsce przebierania się studentów: korytarz przed salą wykładową lub szatnia w CDK

5. Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia

Przedmiot obowiązkowy na kierunku dietetyka w wymiarze 20 godzin; ćwiczenia w wymiarze 10 godzin. Zajęcia odbywają się w I semestrze.

1. Koordynator przedmiotu: dr Tomasz Sroka, dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

2. Wykłady:
a) tematyka:
- pojęcie i zasady ogólne prawa żywnościowego
- regulacje prawne dotyczące jakości zdrowotnej (bezpieczeństwa zdrowotnego) żywności
- znakowanie żywności
- specjalne kategorie żywności (np. żywność genetycznie modyfikowana, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego)
- odpowiedzialność cywilna w prawie żywnościowym
- odpowiedzialność administracyjna i karna w prawie żywnościowym
b) prowadzący i liczba godzin: dr Małgorzata Pyrcak-Górowska (20 godzin)
c) data i miejsce wykładów: I semestr, zgodnie z harmonogramem

3. Seminaria:
a) tematyka
- regulacje prawne dotyczące higieny żywności
- urzędowa kontrola żywności
- system HACCP
- problematyka prawna suplementów diety
- reklama żywności
b) prowadzący i liczba godzin: dr Michał Derek (10 godzin)
c) data i miejsce seminariów: I semestr, zgodnie z harmonogramem

4. Miejsce przebierania się studentów: szatnia

5. Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia

Przedmiot obowiązkowy na kierunku dietetyka w wymiarze 30 godzin. Zajęcia odbywają się w II semestrze.

1. Koordynator przedmiotu: dr Tomasz Sroka, dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

2. Wykłady:
a) tematyka:
- podstawy konstytucyjne i międzynarodowe prawa medycznego
- organizacja systemu ochrony zdrowia w kraju
- zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prawa pacjenta
- zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- ochrona zdrowia na terenie UE
- status prawny zawodu dietetyka
- podstawy ekonomii w ochronie zdrowia
- podstawy odpowiedzialności karnej w ochronie zdrowia
- podstawy odpowiedzialności cywilnej w ochronie zdrowia
b) prowadzący i liczba godzin: dr Małgorzata Pyrcak-Górowska (30 godzin)
c) data i miejsce wykładów: II semestr, zgodnie z harmonogramem

3. Miejsce przebierania się studentów: szatnia